Mikroelektronik mengadakan mesyuarat pertandingan kader

Pada 7 Ogos 2021, Huayi Microelectronics Co., Ltd. (selepas ini dirujuk sebagai syarikat) mengadakan mesyuarat pertahanan pertandingan kader untuk memilih secara terbuka 9 penyelia dan 2 orang tengah...
TelE-mel